WEP aangeboden aan wethouder

WEP aangeboden aan wethouder

De werkgroep van Eenum en Wirdum (ondersteund door GREK en LOPEC) heeft haar Wijk Energieplan op donderdag 13 juli aangeboden aan wethouder Meindert Joostens van de Gemeente Eemsdelta. Het plan was vorig jaar al klaar, maar door de parlementaire enquête en de daaruit voorgestelde punten voor verduurzaming van de woningen wilden we eerst afwachten wat de voorstellen zouden worden. Wirdum zit namelijk in de dorpen aanpak. Nu dit deels bekend is kon het energieplan alsnog worden aangeboden. De Gemeente reageerde positief op het energieplan en bedankte de werkgroep voor haar inzet en werk. Het is de bedoeling om te gaan samenwerken met de Gemeente aan een uitvoeringsplan om het energieplan ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Een aantal zaken die hierbij werden aangestipt is het verzwaren van het elektriciteitsnet door toename warmtepompen, airco’s, elektrische auto’s etc., maar ook dat er tijdens de versterking echt aandacht is voor isolatie van woningen als men van het aardgas af wil. En dat er gekeken zal moeten worden om de energie die de dorpen gaan gebruiken ook zelf duurzaam opgewekt kan worden.

De werkgroepen van beide dorpen staan alweer te poppelen om aan de slag te gaan met het uitvoeringsplan. Zeker voor Wirdum van belang omdat volgend jaar de dorpenaanpak van start gaat en er dan zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van koppelkansen. Maar ook Eenum wil het energieplan daar ook graag uitgerold zien.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *