WIND2: Een grote windmolen

Een paar kleine windmolens is leuk, maar als we als dorp onafhankelijk willen worden van fossiele energie, is er meer nodig. Voorzichtig denkt LOPEC aan een grotere windmolen (40m). Een grote windmolen, van ons. Van het eigen dorp. De opbrengst van één grote staat gelijk aan 40 tot 60 kleintjes… Gemeente en provincie denken met ons mee. De huidige regels van gemeente en provincie staan de bouw van een grotere molen (nog) niet toe. Het is dus een traject met een lange adem en een onzekere uitkomst. Maar het bestuur doet alvast voorbereidend werk. En we proberen hiermee ook zelf de regie te houden. Wat ons betreft is een grote molen alleen mogelijk als er een groot draagvlak is. Voor ons, van ons. Niet alleen de lasten, maar zeker ook de lusten en de baten!