Warmtenet Loppersum

De gemeente ontwikkelt een warmtenet voor de huizen aan de Molenweg en directe omgeving. LOPEC is daarbij direct betrokken. Maar liefst 86% van de woningeigenaren die in aanmerking komen voor aansluiting, heeft positief gereageerd. Dankzij subsidies (Aardgasvrije Wijken en NPG) is een positieve exploitatie van het warmtenet mogelijk. Niet alleen woningen, maar ook een aantal zakelijke en publieke gebouwen wordt aangesloten op het warmtenet (gemeentehuis, Waardevol Leven en de gemeentewerf). Inmiddels heeft ook Hotel Spoorzicht aangegeven belangstelling te hebben.

Oplossing zonder biomassa

Tijdens een bijeenkomst in februari 2020 heeft een aantal aanwezigen duidelijk aangegeven een warmtecentrale op biomassa nauwelijks te zien zitten. Hoewel er goede voorbeelden zijn van op eigen gemeentelijke snoeihout gestookte ketels (onder andere Marum), blijft de weerstand groot. Grootschalige invoer van biomassa uit het buitenland en enkele centrales die tot overlast hebben geleid (Oldambt) hebben de weerstand aardig aangewakkerd.

Samen met de gemeente zijn we intensief op zoek naar alternatieven. Zon en wind (met opslag) komen in ieder geval in aanmerking. Nauwkeurig onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat ‘zon’ geen haalbare exploitatie kan opleveren. Met energie uit wind is een exploitatie mogelijk die vergelijkbaar is met het stoken van biomassa uit eigen gemeente.

Intussen heeft Lopec samen met de gemeente een onderzoek gehouden onder een representatief deel van de inwoners van Loppersum en onder omwonenden van een mogelijke vestigingsplaats van een windmolen. De respons op deze vragenlijst (die door zeker 10 vrijwilligers aan huis is bezorgd en weer opgehaald!) was bijzonder groot (inmiddels zeker 50%). Worden leegstaande panden niet meegerekend, dan is de respons zelfs nog groter te noemen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen met recht representatief worden genoemd. De belangrijkste onderzoeksresultaten vindt u hier: https://lopec.nl/2020/11/uitslagen-energie-enquete-bekend/

Energietransitie is volop in beweging. Krachten en tegenkrachten. Kennis maar ook toenemende onwetendheid en misverstanden stapelen zich op. Zoals bij alles: ook de onderbuikgevoelens spreken een hartig woordje mee. Loppersum staat ook voor vele keuzes, bijvoorbeeld voor die van een warmtebron voor het warmtenet in Loppersum-Noord. Daar is inmiddels (voorlopig)  gekozen voor inkoop van groene stroom. Daaraan vooraf gaand vonden enkele onderzoeken en enkele discussies plaats. Een weergave van één zo’n discussie kunt u hier lezen:

stuk naar redactie Riepster Nijs april 2021

Tip bij deze nieuwsbrief: sluit in ieder geval voor gas een tijdelijk of dynamisch contract. Kijk of daarnaast een vast contract voor elektriciteit voordeliger uitpakt. Bij het warmtenet gaat het immers alleen om afsluiting van gas!

Overzicht met vragen en antwoorden die betrekking hebben op een mogelijk warmtenet, de laatste stand van zaken:

vragen en antwoorden over het warmtenet – update 30 november 2023

Het verslag en de presentatie op 15 september 2022:

presentatie warmtenet Loppersum

verslag presentatie warmtenet 15 september 2022

En alle verslagen van de volgende bijeenkomsten vindt u hieronder:

verslag informatiebijeenkomst omgevingsvergunning warmtecentrale Loppersum 17 januari 2023

presentatie aanvraag omgevingsvergunning warmtecentrale Loppersum 17 januari 2023

traces gas en elektra warmtecentrale Loppersum 17 mei 2022

onderzoek alternatieve locaties warmtecentrale Loppersum 13 februari 2023

presentatie informatie avond 9 mei 2023

verslag informatie avond 9 mei 2023

persbericht Gemeente Eemsdelta bij informatie avond 9 mei 2023

advies tegemoetkoming elektrische kookvoorziening juni 2023

intentieovereenkomst warmtenet Loppersum met uitgangspunten contract voor warmtelevering en rekenvoorbeeld 09-06-2023