Warmtenet Loppersum-Noord

De gemeente ontwikkelt een warmtenet voor de huizen aan de Molenweg en directe omgeving. LOPEC is daarbij direct betrokken. Maar liefst 86% van de woningeigenaren die in aanmerking komen voor aansluiting heeft positief gereageerd. De financiële onderbouwing van het warmtenet ziet er goed uit: dankzij subsidies is een positieve exploitatie mogelijk. Voor de financiering van het warmtenet beschikt de gemeente over een subsidiebedrag uit het Programma Aardgasvrije Wijken van de Rijksoverheid. Ook is extra subsidie aangevraagd (en toegezegd) vanuit het NPG-fonds (Nationaal Programma Groningen).

Behalve woningen is het de bedoeling om ook een aantal zakelijke en publieke gebouwen aan te sluiten op het warmtenet. Het gemeentehuis en het gebouw van de Waardevol Leven Gemeente waren hiervoor al in beeld. Inmiddels heeft ook Hotel Spoorzicht aangegeven aangesloten te willen worden op het warmtenet. Ook is besloten om de gemeentewerf aan te sluiten.

Warmte opwekken met houtsnippers (biomassa)

De opwekking van warmte uit biomassa staat onder druk van de publiek opinie: bossen in Canada en Roemenië worden massaal gekapt en hout wordt met vervuilende schepen naar Nederland getransporteerd. Omwonenden klagen over stank en maken zich zorgen over fijnstof. Onlangs werden In Winschoten twee kleine installaties gesloten waar met houtsnippers zwembaden werden verwarmd. Ook in Loppersum heeft een aantal inwoners zijn zorgen geuit over de beoogde houtsnipperinstallatie voor het warmtenet. De gemeente heeft onderzoek gedaan. Biomassa kan zonder overlast worden toegepast. Daarvan zijn voldoende voorbeelden. Toch heeft ze besloten om andere manieren van warmteopwekking te onderzoeken.

Oplossing zonder biomassa

Het gebruik van zonnewarmte is een mogelijkheid die momenteel wordt onderzocht. In de zomer is deze overvloedig beschikbaar en kan het warmteoverschot in de bodem worden opgeslagen. In de winter kan die warmte worden teruggewonnen en met behulp van een warmtepomp geschikt gemaakt worden voor het warmtenet. De technische en financiële haalbaarheid van dit concept wordt op dit moment onderzocht.