Warmtenet Loppersum-Noord

De gemeente ontwikkelt een warmtenet voor de huizen aan de Molenweg en directe omgeving. LOPEC is daarbij direct betrokken. Maar liefst 86% van de woningeigenaren die in aanmerking komen voor aansluiting, heeft positief gereageerd. Dankzij subsidies (Aardgasvrije Wijken en NPG) is een positieve exploitatie van het warmtenet mogelijk. Niet alleen woningen, maar ook een aantal zakelijke en publieke gebouwen wordt aangesloten op het warmtenet (gemeentehuis, Waardevol Leven en de gemeentewerf). Inmiddels heeft ook Hotel Spoorzicht aangegeven belangstelling te hebben.

Oplossing zonder biomassa

Tijdens een bijeenkomst in februari heeft een aantal aanwezigen duidelijk aangegeven een warmtecentrale op biomassa nauwelijks te zien zitten. Hoewel er goede voorbeelden zijn van op eigen gemeentelijke snoeihout gestookte ketels (onder andere Marum), blijft de weerstand groot. Grootschalige invoer van biomassa uit het buitenland en enkele centrales die tot overlast hebben geleid (Oldambt) hebben de weerstand aardig aangewakkerd.

Samen met de gemeente zijn we intensief op zoek naar alternatieven. Zon en wind (met opslag) komen in ieder geval in aanmerking. Nauwkeurig onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat ‘zon’ geen haalbare exploitatie kan opleveren. Met energie uit wind is een exploitatie mogelijk die vergelijkbaar is met het stoken van biomassa uit eigen gemeente.

Intussen heeft Lopec samen met de gemeente een onderzoek gehouden onder een representatief deel van de inwoners van Loppersum en onder omwonenden van een mogelijke vestigingsplaats van een windmolen. De respons op deze vragenlijst (die door zeker 10 vrijwilligers aan huis is bezorgd en weer opgehaald!) was bijzonder groot (inmiddels zeker 50%). Worden leegstaande panden niet meegerekend, dan is de respons zelfs nog groter te noemen. De uitkomsten van het onderzoek kunnen straks met recht representatief worden genoemd. Helaas kan door omstandigheden pas in de loop van september met de verwerking worden begonnen. We houden u op de hoogte.