Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking

Op 1 april 2021 is de zogenaamde postcoderoos regeling (Regeling Verlaagd Tarief) vervangen door de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Deze regeling verstrekt aan de energiecoöperatie een subsidie waarmee het deelnemen aan een project voor het duurzaam opwekken van energie financieel aantrekkelijk wordt gemaakt.

Geïnteresseerde LOPEC-leden krijgen de mogelijkheid om certificaten te kopen voor zonparticipaties en/of windparticipaties.

 • LOPEC plaatst de zonnepanelen en/of de windmolen en verzorgt de administratie.
 • De stroom die wordt opgewekt, is dus lokaal en duurzaam.
 • Deelnemers moeten in het postcodegebied wonen: in de viercijferige postcode waarin het project is geplaatst, óf in één van de aanliggende viercijferige postcodegebieden.
 • LOPEC verkoopt deze stroom aan Energie VanOns, het energiebedrijf van alle noordelijke energiecoöperaties samen. Energie VanOns heeft (alweer) een 10 voor de groenste stroom!
 • LOPEC blijft eigenaar en zorgt voor het onderhoud en het beheer van de zonnepanelen en/of de windmolen.
 • In de ‘oude’ postcoderoos regeling kregen de participanten via hun eigen energieleverancier een korting op de energienota in de vorm van teruggave van de energiebelasting. Dat was soms nog een heel gedoe. In de nieuwe regeling gaat de subsidie naar de energiecoöperatie die vervolgens de deelnemer laat profiteren op basis van het aantal certificaten die zij/hij in bezit heeft. De subsidie voor het project is gekoppeld aan de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt. Bij verhuizing naar buiten het gebied vervalt de deelname niet. Meer informatie over de regeling is te vinden op: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/faq-subsidieregeling-cooperatieve-energieopwekking-regeling-in-het-kort#hoe-werkt-de-nieuwe-subsidieregeling
 • LOPEC is een coöperatie. Van iedereen en voor iedereen. We doen ons best om voor de leden een zo hoog mogelijk rendement te halen. Ten opzichte van de huidige spaarrentes lukt dat al gauw!
 • Ook als huurder kunt u investeren in zonne-energie en/of windenergie.
 • En we zoeken altijd naar mogelijkheden om iedereen deel te laten nemen, ook de leden met een smalle beurs.
 • Bij deelname aan ons project behoudt u gewoon uw certificaten als u binnen de postcoderoos verhuist. Verhuist u naar elders, dan kunt u uw zoncertificaten weer terug verkopen aan de coöperatie. Dat geldt natuurlijk ook voor uw winddelen.
 • U kunt meedoen als u bedrijfseigenaar bent met een kleinverbruik-aansluiting. Deelname is wel aan een maximum gebonden.

Ik neem al deel aan een postcoderoosproject van LOPEC (ZON1 of WIND1). Wat verandert er voor mij?

 • Niets. En dat vinden we best jammer. Want de nieuwe subsidieregeling is iets gebruiksvriendelijker én voordeliger dan de oude postcoderoosregeling. Er is vanuit de coöperatieve wereld aangedrongen op een overgangsregeling, maar dat is niet gelukt. De oude voorwaarden blijven echter wel overeind. U heeft nog gedurende de gehele looptijd van de projecten recht op belastingteruggave van uw energieleverancier. En natuurlijk blijven we u daarbij zo nodig ondersteunen!

 Wat kan ik doen als ik ga verhuizen? Of wat gebeurt er bij overlijden met mijn panelen? 

 • Na 1-4-2021 kan je alleen certificaten/ aandelen in de zonnepanelen (laten) overdragen aan andere leden die ook al voor 1-4-2021 participerend lid waren van de coöperatie (en die nog niet voor het maximale aantal participaties meedoen).

 Hoe komt dat?

 • Door de manier waarop de PCR is beëindigd, hebben alleen personen recht op het verlaagde tarief die dat voor 1 april 2021 ook al hadden. Dit is volgens ons een fout in de wetgeving.  

Wat gebeurt er om tot een oplossing te komen? 

 • Energie Samen lobbyt bij Kamerleden en ambtenaren om deze fout te herstellen. 

Wanneer verwachten jullie dat deze oplossing er is? 

 • Tot nog toe is het standpunt van de overheid dat er in ieder geval in 2021 niets aan te doen is, pas bij de begroting 2022. Volgens Energie Samen moet dat eerder. Maar tot die tijd is er geen andere oplossing.

Voor meer informatie kun je verder lezen op de site van Energie Samen