Hoe werkt de postcoderoosregeling?


Geïnteresseerde LOPEC-leden krijgen de mogelijkheid certificaten te kopen voor zonneparticipaties en/of windparticipaties.

 • LOPEC plaatst de zonnepanelen en de windmolen en verzorgt de administratie.
 • De stroom die wordt opgewekt, is dus lokaal en duurzaam.
 • LOPEC verkoopt deze stroom aan Energie VanOns (voorheen NLD), ons eigen energiebedrijf.
 • LOPEC zorgt voor het onderhoud en het beheer van de zonnepanelen en de windmolen.
 • De participanten krijgen via hun eigen energieleverancier een korting op de energienota, in de vorm van teruggave van de energiebelasting. De hoogte van die korting is afhankelijk van het aantal certificaten dat u bezit en van de hoeveelheid stroom die ‘uw’ participaties hebben opgewekt. De belastingdienst geeft geen korting als er geen stroomrekening is. De regeling is dus ongeschikt voor u als u uw eigen verbruik al afdekt met eigen panelen (salderen).
 • Voor LOPEC én voor de deelnemer is het gemakkelijk als de deelnemer klant wordt van Energie VanOns).
  Energie VanOns geeft bovendien per klant per jaar €75,00 terug aan het dorp, te besteden aan duurzame doelen. Misschien aan volgende projecten van LOPEC. Klant worden bij Energie VanOns is niet verplicht.
 • Op dit moment wordt onderhandeld over het Klimaatakkoord. Er wordt gesproken over de verlaging van energiebelasting op elektriciteit (en een verhoging op gas). Ook zal de regeling worden aanpgast per 2020. Dit geeft onzekerheid. We vertrouwen erop dat de overheid tot een goede oplossing zal komen. De coöperatieve beweging zit bovendien zelf ook aan de onderhandelingstafels. ​
 • LOPEC is een coöperatie. Van ons en voor ons. We doen ons best om voor de leden een zo hoog mogelijk rendement te halen. Ten opzichte van de huidige spaarrentes lukt dat al gauw!
 • Ook als huurder kunt u investeren in zonne-energie en windenergie.
 • Verkoopt u uw huis met eigen zonnepanelen, dan kunt u uw zonnepanelen niet meenemen. Maar bij deelname aan ons project behoudt u gewoon uw certificaten als u binnen de postcoderoos verhuist. Verhuist u naar elders, dan kunt u uw certificaten weer terug verkopen aan de coöperatie. Dat geldt natuurlijk ook voor het windproject.
 • U kunt meedoen als u bedrijfseigenaar bent en uw bedrijf een eigen contract met een energiemaatschappij heeft.