Hoe werkt de postcoderegeling?

 • Geïnteresseerde LOPEC-leden krijgen de mogelijkheid certificaten te kopen voor één of meerdere zonparticipaties of straks wellicht ook windparticipaties.
 • LOPEC plaatst de zonnepanelen of de windmolen en verzorgt de administratie.
 • De stroom die wordt opgewekt, is dus lokaal en duurzaam.
 • LOPEC verkoopt deze stroom aan NLD, ons eigen energiebedrijf.
 • LOPEC zorgt voor het onderhoud en het beheer van de zonnepanelen of de windmolen.
 • De participanten krijgen via hun eigen energieleverancier een korting op de energienota, in de vorm van teruggave van de energiebelasting. De hoogte van die korting is afhankelijk van het aantal certificaten dat u bezit en van de hoeveelheid stroom die ‘uw’ participaties hebben opgewekt. De belastingdienst geeft geen korting als er geen stroomrekening is. De regeling is dus ongeschikt voor u als u uw eigen verbruik al afdekt met eigen panelen (salderen).
 • Voor LOPEC én voor de deelnemer is het gemakkelijk als de deelnemer klant wordt van NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam, www.noordelijklokaalduurzaam.nl). NLD geeft bovendien per deelnemer per jaar €75,00 terug aan het dorp, wellicht te besteden aan volgende projecten van LOPEC. Klant worden bij NLD is niet verplicht.
 • De Postcoderoosregeling biedt u de meeste zekerheid op rendement: de regeling is van overheidswege voor 15 jaar gegarandeerd. ​
 • Het rendement van zonnepanelen op eigen dak is nu nog hoog, omdat de stroom voor de aankoopprijs ook teruggeleverd mag worden aan de energiemaatschappij, via de stroommeter in uw meterkast. Dat wordt saldering genoemd. Maar die salderingsregeling wordt waarschijnlijk versoberd na 2023. Zonnepanelen op het eigen dak worden hierdoor minder rendabel.
 • LOPEC is een coöperatie. Van ons en voor ons. We doen ons best om voor de leden een zo hoog mogelijk rendement te halen. Ten opzichte van de huidige spaarrentes lukt dat al gauw!
 • Ook als huurder kunt u investeren in zonne-energie.
 • Verkoopt u uw huis met eigen zonnepanelen, dan kunt u uw zonnepanelen niet meenemen. Maar bij deelname aan ons project behoudt u gewoon uw certificaten als u binnen de postcoderoos verhuist. Verhuist u naar elders, dan kunt u uw certificaten weer terug verkopen aan de coöperatie.
 • U kunt meedoen als u bedrijfseigenaar bent en uw bedrijf een eigen contract met een energiemaatschappij heeft.