Hergebruik NAM-locaties

De energiesector werkt hard aan mogelijkheden voor hergebruik van NAM-locaties. Het ligt in de bedoeling om samen met de bewoners, de coöperatieve beweging en de Economic Board Groningen te bekijken wat de mogelijkheden voor ‘een doorstart’ of hergebruik in het kader van de energietransitie kunnen zijn. LOPEC en de andere coöperaties denken daarin mee en willen ervoor zorgen dat de ontwikkelingen aan de bevolking ten goede komen. Met name wordt gedacht aan de vorming van Energy Hubs. Ook New Energy Coalition (NEC) is als onderzoeksinstituut (van Hanze, RuG, bedrijfsleven en overheid) betrokken bij de plannen voor de omvorming.

Op dit moment wordt onderzocht welke (voormalige) Groninger gaslocaties geschikt zijn voor een vergelijkbare operatie. Achterliggende gedachte is dat de NAM-locaties een infrastructuur kennen die zich uitstekend leent voor bepaalde nieuwe vormen van energieopwekking, opslag en distributie. Het lijkt een uitdaging om onder meer de kostbare aansluitingen op gas- en elektriciteitsnet te blijven gebruiken.
In Emmen loopt al een eerste experiment. Daar wordt een locatie omgebouwd tot wat wordt genoemd ‘een werkterrein voor energietransitie’, in samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en omwonenden. Daar is sprake van combinatie met ontwikkelingen in de naaste omgeving: zonnepark en EMMTEC Industry &Businesspark. De combinatie van zon, opslag (waterstof), groen gas, warmte en onderzoekslaboratoria op de voormalige gaszuiveringslocatie vormen voorlopig de ingrediënten voor de plannen.

Niet alle voormalige (gas)locaties zijn geschikt voor alle doeleinden. Per locatie wordt in nauw overleg met gemeente en omgeving bekeken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij speelt uiteraard ook de eigendom een rol. NAM-locaties zijn doorgaans gehuurd van eigenaren. Als die niet willen meewerken aan de nieuwe bestemming is de NAM altijd verplicht de grond schoon op te leveren.