Elektrische deelauto’s

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de introductie van elektrische deelauto’s voor de hele gemeente Loppersum. De energiecoöperaties (Zonnedorpen, Lopec, Stec en Middelstroom) hebben met de drie zorgcoöperaties en de dorpsverenigingen, samen met de gemeente een kernteam gevormd dat de plannen verder uitwerkt.

De gemeente heeft intussen de plekken vastgesteld waar september/oktober de eerste laadpalen geplaatst gaan worden. Deze komen (deels) ook beschikbaar voor particulier gebruik. In een later stadium worden ook nog twee laadpleinen geïnstalleerd. Een deel van de laadpalen wordt toekomstbestendig en geschikt voor ‘back to grid’, levering van stroom aan het net, op momenten dat auto’s geen stroom nodig hebben (uiteraard zijn ze op tijd weer geladen voor gebruik).

Het kernteam buigt zich momenteel over een aantal belangrijke zaken:

  • keuze van leverancier (auto’s, verschillende modellen) en app; beide liefst in één hand;
  • Organisatievorm en juridische status (waarschijnlijk coöperatie);
  • Abonnementsvormen en gebruiksregels;
  • Introductie en werving (inclusief vorming van dorpsteams, instructiebijeenkomsten, probeerdagen enzovoort).

Zoals bekend, is vanuit het Nationaal Programma Groningen € 2 miljoen beschikbaar gesteld om Loppersum in staat te stellen de komende jaren een haalbaar project in gang te zetten. Het streven is erop gericht uiterlijk in september/oktober de eerste auto’s te hebben rijden. Het ligt in de bedoeling dat in alle 17 dorpen van Loppersum minstens één auto komt te staan. In acht van de dorpen wordt gestart met een pilot. Later volgen de andere negen dorpen. Afhankelijk van gebleken belangstelling voor bepaalde typen auto’s kan tussen de dorpen van model worden gewisseld.

Onderzoek van twee studenten uit Leeuwarden (Larenstein), heeft uitgewezen dat de belangstelling voor het project en voor e-delen behoorlijk groot is. Ook werd duidelijk dat elk dorp een geheel eigen transportbehoefte heeft. Het kernteam richt zich uiteraard op het geheel van elektrische transportmiddelen. Op den duur moet in ons woongebied een totaalaanbod aan vervoerscapaciteit ontstaan in nauwe samenhang met bestaande het (openbaar) vervoer. Uiteraard staan bij ons ‘elektrisch’ en ‘delen’ voorop! We houden u (uiteraard) op de hoogte!

‘Uw’ nieuwe auto staat binnenkort voor de deur! Deel ‘m!