Duurzaam Wirdum

Dorpsbelangen Wirdum werkt al een tijdje samen met LOPEC en GrEK aan een ‘energieneutraal Wirdum’. De bedoeling is zo veel mogelijk dorpsgenoten te laten mee en nadenken over een plan om het hele dorp zelfvoorzienend te maken op energiegebied. Besparing en opwekking vormen van dat plan een belangrijk onderdeel. Wirdum neemt sinds 2018 deel aan het bestuur van LOPEC en timmert aan de weg voor een EAZ molen, gecombineerd met zonnepanelen, op de ijsbaan. Het dorp is in de afrondende fase voor de energieplannen (WEP) die samen met Eenum zijn opgepakt.

Hiernaast is in de dorpen aanpak (4 dorpen waaronder Wirdum die in een keer versterkt zullen gaan worden) de suggestie gedaan alle woningen in het aarbevingsgebied te verduurzamen en eventueel te voorzien van een warmtepomp. Dat zou natuurlijk een geweldige impuls zijn om te (kunnen) stoppen met het gebruik van aardgas. Maar de overheid is nog bezig met een quick scan hiervoor. Er is daarom besloten nog even te wachten met het aanbieden van de energieplannen (WEP) aan de gemeente Eemsdelta, om dit proces niet in de wielen te rijden.

Op 13 juli is het WEP dan eindelijk aangeboden aan wethouder Meindert Joostens van de Gemeente Eemsdelta. Het is nu de bedoeling om te gaan samenwerken met de gemeente aan een uitvoeringsplan om het energieplan ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Een aantal zaken die bij de aanbieding werden aangestipt zijn het verzwaren van het elektriciteitsnet dat nodig is door de toename van warmtepompen, airco’s, elektrische auto’s etc., maar ook dat er tijdens de versterking echt aandacht is voor isolatie van woningen als men van het aardgas af wil. En dat er gekeken zal moeten worden om de energie die de dorpen gaan gebruiken ook zelf duurzaam opgewekt kan worden.