Duurzaam Wirdum

Met dorpsbelangen Wirdum en GrEK werken we momenteel aan ‘energieneutraal Wirdum’. De bedoeling is zo veel mogelijk dorpsgenoten te laten nadenken over een plan om het hele dorp zelfvoorzienend te maken op energiegebied. Besparing en opwekking vormen van dat plan straks de hoofdmoot. Maar eerst de mensen maar eens – onder deskundige begeleiding – om de tafel. Op basis van een projectplan worden subsidies aangevraagd. In het plan wordt voorzien in een parttime projectleider. Intussen gaan we verder met de voorbereidingen voor een dorpsmolen, gecombineerd met een klein zonneveld, nabij de ijsbaan in Wirdum. Een businessmodel daarvoor is inmiddels in concept gereed en zal eerst met het dorp besproken worden.