Duurzaam Eenum

Met ondersteuning van de GreK (Groninger Energie Koepel) is Eenum de weg van de energietransitie ingeslagen. Dorpsbelangen Eenum en de werkgroep Duurzaam Eenum hebben LOPEC nu twee keer op bezoek gehad. Tjitse Mollema gaf al eens uitleg over opzet, doel en werkwijze van onze coöperatie. Martin Ettema lichtte het project deelauto’s toe. Ook hier blijkt de aangekondigde versterking steeds weer de individuele aanpak in de weg te staan.

De projectgroep werkte samen met bewoners van Wirdum aan een Wijk Energie Plan (WEP) onder begeleiding van de GrEK en op initiatief van LOPEC en de gemeente Eemsdelta.

De start was in 2021. Er is een enquête gehouden en er zijn enkele bijeenkomsten gehouden over isolatie en energie opwekken. Ook zijn er EPA (Energie Prestatie Advies) rapporten gemaakt van een aantal huizen in deze dorpen. Daardoor is een beeld ontstaan van wat gemiddeld de mogelijkheden en kosten zijn van verduurzamen en verwarmen.

Verder is het We Energy Game gespeeld. Hierdoor zijn deelnemers zich er nog meer bewust van geworden dat het knap lastig is om het met elkaar eens te worden: met welke duurzame energiebronnen maak je dit gebied energieneutraal? De resultaten van alle inspanningen zijn verwerkt in het Wijk Energieplan dat aangeboden wordt aan de gemeente Eemsdelta.

Alle informatie, presentaties en het plan zijn te vinden op de website van Eenum en Wirdum.

Op 13 juli is het WEP aangeboden aan wethouder Meindert Joostens van de Gemeente Eemsdelta. Het is nu de bedoeling om te gaan samenwerken met de gemeente aan een uitvoeringsplan om het energieplan ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Een aantal zaken die bij de aanbieding werden aangestipt zijn het verzwaren van het elektriciteitsnet dat nodig is door de toename van warmtepompen, airco’s, elektrische auto’s etc., maar ook dat er tijdens de versterking echt aandacht is voor isolatie van woningen als men van het aardgas af wil. En dat er gekeken zal moeten worden om de energie die de dorpen gaan gebruiken ook zelf duurzaam opgewekt kan worden.