Duurzaam Eenum

Met ondersteuning van GreK is Eenum de weg van de energietransitie ingeslagen. Dorpsbelangen Eenum en de werkgroep verduurzaming Eenum hebben LOPEC nu twee keer op bezoek gehad. Tjitse Mollema gaf al eens uitleg over opzet, doel en werkwijze van onze coöperatie. Martin Ettema lichtte het project deelauto’s toe. Ook hier blijkt de aangekondigde versterking steeds weer de individuele aanpak in de weg te staan. Wel kunnen bewoners zich intussen gedegen voorbereiden op hun individuele en gemeenschappelijke aandeel in besparing en opwek. En de gedachtevorming over kleine zonneparkjes, dorpsmolens en deelauto’s gaat gewoon door.