WIND 2: Dorpsmolen

LOPEC doet een verkenning naar de mogelijkheid van een eigen dorpsmolen. Op deze pagina vindt u informatie daarover.

voetafdruk van een windmolen 14 januari 2022

verslag dorpsbijeenkomst 12 oktober 2021

verslag excursie dorpsmolen Reduzum 25 september 2021

discussiestuk voor Riepster Nijs april 2021

folder resultaten enquête 6 oktober 2020

windmolens grootte in verhouding

Op dinsdag 21 september 2022 heeft voorzitter Tjitse Mollema ingesproken bij de vergadering van de Statencommissie over het Koersdocument nieuwe provinciale omgevingsvisie. Hier staat de brief die naar de statenleden is verzonden en hier staat de tekst die Tjitse heeft voorgelezen. In een later stadium (maart 2023) zijn stukken met vergelijkbare inhoud naar (nieuwe) statenfracties gestuurd, o.a. door GrEK.