Duurzaam woonwarenhuis

Op vrijdag 9 december 2016, van 14.00 tot 20.00 uur, wordt door het Platform Duurzaam Loppersum een Duurzaam Woonwarenhuis georganiseerd. In dit Duurzaam Woonwarenhuis staan duurzame inrichting in huis, duurzaam huishouden en energie centraal. Dit Duurzaam Woonwarenhuis wordt georganiseerd in en rondom het gemeentehuis aan de Molenweg in Loppersum en staat – letterlijk, in de vorm van een treintje – in verbinding met de jaarlijkse Kerstmarkt op vrijdag 9 december 2016 aan de Badweg in Loppersum.

Gasunie

LOPEC is in gesprek met de Gasunie, die bereid is haar kennis te delen met lokale duurzaamheidsinitiatieven. Er is gebrainstormd over samenwerking op het gebied van opslag en/of zuinige warmtepompen.

NLD

Het bestuur van LOPEC heeft een overeenkomst gesloten met Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD): de coöperatieve energiemaatschappij in het noorden. Coöperatief, dus van ons! Voor elk lid van LOPEC dat kiest voor NLD, ontvangt LOPEC €75,00, te besteden aan duurzame projecten in het dorp. LOPEC moet nog kiezen aan welke energiemaatschappij de door de zonnepanelen opgewekte stroom geleverd gaat worden. In principe komen twee coöperatieve en duurzame energiemaatschappijen in aanmerking: NLD of Qurrent. Op dit moment wordt uitgezocht waarin zij verschillen en zal LOPEC met een aanbeveling komen in de ledenvergadering van dinsdag 10 januari.

Bestuurswisselingen

Het bestuur van LOPEC heeft een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Albert Hebels. Suzy van der Heijden heeft haar bestuurslidmaatschap opgezegd (maar blijft wel actief op de achtergrond). Het bestuur bestaat nu uit Tjitse Mollema (voorzitter), Nicolette Scholten (secretaris), Albert Hebels (penningmeester) en Martin Ettema.

Voortgang 1e project: zonnepanelendak

Onlangs is er een vraag uitgegaan naar verschillende leveranciers van zonnepanelen om een offerte uit te schrijven voor het leggen van het panelendak. De aanvraag is opgesteld samen met gelijkaardige stichtingen in Garnwerd, Stedum en Wehe-den-hoorn. In september moeten de offertes binnenkomen. Het dak waar de eerst panelen op komen is van de familie Berkhout (schuur aan de Wirdumerweg 77a). Daarnaast is de gemeente bereid om de daken van de boshal en de gemeentewerf beschikbaar te stellen. Echter hiervoor moet de dakconstructie eerst bekeken/ verbeterd worden.