Voortgang 1e project: zonnepanelendak

Onlangs is er een vraag uitgegaan naar verschillende leveranciers van zonnepanelen om een offerte uit te schrijven voor het leggen van het panelendak. De aanvraag is opgesteld samen met gelijkaardige stichtingen in Garnwerd, Stedum en Wehe-den-hoorn. In september moeten de offertes binnenkomen. Het dak waar de eerst panelen op komen is van de familie Berkhout (schuur aan de Wirdumerweg 77a). Daarnaast is de gemeente bereid om de daken van de boshal en de gemeentewerf beschikbaar te stellen. Echter hiervoor moet de dakconstructie eerst bekeken/ verbeterd worden.