Links

Een van de projecten van Lopec is Deelslee, elektrisch deelvervoer. Meer informatie op de website van Deelslee

We werken samen met Energie vanOns. Een deel van de winst van Energie VanOns vloeit terug naar de coöperaties. En net als wij volledig groen.

Het eerste zonnedak dat we realiseerden ligt op een dak van Floris Berkhout aan de Wirdumerweg.

De windmolen van ons project WIND1 staat bij Piet Glas en Angela Rijnen aan de Stedumerweg. Zij verkopen ook producten van de boerderij op Eikemaheert.

In de gemeente Eemsdelta zijn 7 energiecoöperaties actief. Omdat niet ieder bestuur dezelfde ervaring heeft, is er besloten om elkaar te gaan helpen. Met name grote projecten kunnen we samen beter oppakken dan een individuele groep burgers. Dat doen we in Eemsdelta Energiek.

De Groninger Energiekoepel, de GrEK, ondersteunt de Groninger energiecoöperaties waar nodig met advies en coaching. Ze helpen ook om energiecoöperaties op te zetten. Daarnaast traint en schoolt ze energiecoaches om inwoners van verschillende Groninger gemeenten te adviseren over energiebesparing en duurzame energie. Ook heeft ze leergemeenschappen opgericht om kennis en ontwikkelingen te delen met lokale energiecoöperaties.

Of je nu in je huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO2-uitstoot van je bedrijf wil verlagen. HIER helpt je met de energietransitie.

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen. Ook willen we grondstoffen en materialen maximaal benutten en hergebruiken (circulaire economie). RVO helpt u duurzaam ondernemen met kennis, advies, netwerken, subsidies en financiering. Zodat u plannen kunt maken, investeren en vernieuwen.

HetkanWEL is een onafhankelijk platform met een duidelijke missie: zoveel mogelijk mensen inspireren tot groener, eerlijker en leuker leven. Met dagelijkse praktische tips en inspirerende verhalen van groendoeners, duurzame pioniers, andersdenkenden en veranderaars.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen ze aan de hand van hun visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

Op de site van Vereniging Eigen Huis staat ook veel informatie over energiebesparende maatregelen. Zij helpen met onafhankelijk advies, informatie en diensten.

De gemeente Eemsdelta over duurzaam wonen, werken en vervoer. En ook over duurzaam energie produceren.

Alles over Nederland elektrisch.

WISE (World Information Service on Energy) werkt aan de energierevolutie. Al sinds 1978. WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen. De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar.