Energievisie

Het moet anders. Het kan anders Ons energieverbruik is te hoog en we gebruiken te veel fossiele brandstoffen. Maar LOPEC wil natuurlijk veel meer. Het dorp moet minder afhankelijk worden van fossiele energie, in het bijzonder van gas. We denken behalve aan zonnepanelen en (kleine) windmolens ook aan energiebesparings-initiatieven en -adviezen voor onze leden. LOPEC wil graag dat Loppersum een energieneutraal dorp wordt. Dat geldt wat ons betreft ook voor andere dorpen binnen ons werkgebied. Dat komt de inwoners ten goede (lagere energierekening en meer comfort). En: naar ons idee moeten inwoners van een dorp zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen op welke wijze zij aan de energietransitie willen bijdragen. Dat kan per dorp verschillen.

Er moet nogal wat gebeuren in het kader van de energietransitie. Er zijn naar ons idee meer kansen te benutten. Wat ons betreft mag het allemaal een stuk actiever en sneller, samen met de inwoners, ten behoeve van de inwoners.