Contact

Nieuwstraat 9
9919 AZ Loppersum
Kvk-nummer 65501640
info@lopec.nl www.lopec.nl

Het dorp Loppersum heeft eigen energiebedrijf. Met het passeren van de oprichtingsakte bij de notaris is LOPEC, zoals de coöperatie heet, sinds 4 maart een feit. De Lopster Energie Coöperatie, zoals de naam voluit luidt, is voortvarend gestart met een ledenwerving. De teller staat nu op 70.
Iedereen kan voor een luttel bedrag lid worden. Het lidmaatschap is het ticket naar projecten. Bijvoorbeeld het collectieve zonnepanelenproject waarvoor LOPEC een forse subsidie heeft gekregen van de provincie. Maar LOPEC wil natuurlijk veel meer. Het dorp moet minder afhankelijk worden van fossiele energie, in het bijzonder van gas. We denken behalve aan zonnepanelen ook aan (kleine) windmolens, aan energiebesparingsinitiatieven en adviezen voor onze leden. LOPEC wil het liefst dat Loppersum een energieneutraal dorp wordt.