Betaalbare en groene energie voor alle Groningers

Betaalbare en groene energie voor alle Groningers

Op vrijdag 1 december 2023 tekenden 22 lokale, regionale en landelijke partijen in de kerk van Garnwerd het initiatief: ‘Betaalbare en groene energie voor alle Groningers’. Inmiddels zijn daar twee ondertekenaars bij gekomen. In de komende maanden wordt het initiatief praktisch uitgewerkt.

De partijen, alle betrokken bij het opwekken van lokale en duurzame energie, willen betaalbare en groene energie beschikbaar maken voor alle Groningers. De energierekening wordt duurzaam laag gehouden doordat de lokale energie tegen kostprijs+ geleverd wordt aan gebruikers. Partijen willen daarmee niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders en groene energie leveren aan de directe omgeving. De inkomsten van de opgewekte energie worden lokaal geïnvesteerd.

Het elektriciteitsnet is overbelast

Netcongestie, overbelasting van het elektriciteitsnet op momenten dat er heel veel energie wordt opgewekt, wordt een steeds groter probleem. Peter Gerrits, voorzitter van de Groninger EnergieKoepel en mede-initiatiefnemer: “Door in een gebied voldoende stroom op te wekken, mensen en bedrijven bewust te maken van wanneer ze hun eigen stroom kunnen gebruiken en stroom op te slaan kunnen de kosten veel lager blijven. We hebben daarbij wel de samenwerking nodig met Enexis, bedrijven die meedoen en de overheid.

Energie moet geen verdienmodel zijn

Op piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer de zon veel schijnt en mensen weinig energie gebruiken, omdat ze aan het werk zijn, wordt deze duurzaam opgewekte energie weer terug geleverd aan de markt die daarna weer tegen een hoge prijs terug gekocht moet worden van de energiebedrijven. Energie VanOns, het eigen publieke energiebedrijf van energiecoöperaties, wordt de energieleverancier van dit initiatief. Directeur Jaap Hoeksema: “Wij vinden het belangrijk dat duurzame energie voor iedereen beschikbaar is en geen verdienmodel voor de energieleverancier. En dat we de opbrengsten investeren in het verder verduurzamen van de regio.”

Niet afhankelijk zijn maar het zelf doen

Door bewoners te betrekken en van onderop de energietransitie te organiseren willen partijen meer draagvlak voor de opwek van duurzame energie en ander gedrag van bedrijven en bewoners te bevorderen. Steven Volkers, directeur van energiecoöperatie Grunneger Power: “Als mensen zelf invloed hebben op hun energietarief en weten: deze stroom komt uit mijn eigen buurt en is van onszelf, krijg je een hele andere dynamiek. Dat ervaren wij al jaren als energiecoöperatie met onze eigen leden. “Niet meer afhankelijk zijn van de gaswinning is volgens mij iets waar we in Groningen echt het verschil mee kunnen maken voor en samen met onze bewoners, de overheid en ondernemers”.

De komende tijd gaan partijen de plannen verder doorontwikkelen en voorbeeldprojecten (pilots) uitvoeren. Meer partijen kunnen aanhaken. Het initiatief zoekt nadrukkelijk het overleg met overheden en de netbeheerder Enexis om de uitvoering mogelijk te maken.

Deze doelstellingen zijn onderschreven:

Wij realiseren een stabiele, betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening voor alle Groningers 

Dit doen we in eigen regio met zeggenschap van bewoners. 

We realiseren energiegemeenschappen in een gebied waarbinnen de opwek en afname van deze energie plaatsvindt. 

Deze energiegemeenschappen bestaan uit bedrijven, bewoners, coöperaties, maatschappelijk organisaties en de lokale overheid. 

We maken realistische prijsafspraken binnen de energiegemeenschap volgens een zogenaamd kostprijs+ model. 

We zorgen voor minder netcongestie door opslag, maar ook door het delen van informatie met de leden van de energiegemeenschap wanneer er minder of meer energie voor eigen gebruik is. Daardoor worden we minder afhankelijk van de markt. 

We betrekken bewoners en bedrijven van planvorming tot exploitatie en zijn volledig transparant 

We genereren werkgelegenheid en versterken de lokale economie door met lokale ondernemers samen te werken. 

We leggen verbindingen met andere belangrijke thema’s zoals de landbouwtransitie, energiearmoede, leefbaarheid, netcongestie en natuurwaarden.

In de komende tijd worden de doelstellingen uitgewerkt naar een werkend systeem waarbinnen partijen als energiecoöperaties, de energieleverancier en de afnemers van hernieuwbare energie kunnen samenwerken. We doen dat transparant, iedereen kan het zien. Meer partners zijn welkom, onderschrijf de doelstellingen en doe mee.

De ondertekenaars zijn:

Natuur en Milieu Federatie

Lopec

Stedumer Energie Coöperatie (StEC)

Zonnedorpen

Eemsdelta Energiek

Vereniging van Windturbine eigenaren in Groningen (VWG)

Sunbrouck

GLOED

Coöperatie Middelstroom

Hogelandster Energiecoöperatie (HEC)

Duurzaam Menterwolde

Energie Samen

Energie van Ons

Groninger Dorpen

Grunneger Power

Windunie

Kielster Energie Coöperatie KEC

Groninger Energiekoepel (GrEK)

Durabel

Noordenwind

Samen Energie Neutraal (SEN)

Gemeente Westerkwartier

Terra Nova Winsum

Aardgasvrije Wierdedorpen

Persbericht Groninger EnergieKoepel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *