Bestuur

Het bestuur van LOPEC bestaat uit de volgende leden:

Tjitse Mollema (voorzitter)
Nicolette Scholten (secretaris)
Albert Hebels (penningmeester)
Martin Ettema (lid)
Eddie Rijnsewijn (lid)
Henriëtte Wieringa (lid)

Verslagen algemene ledenvergaderingen

Verslag ledenvergadering 12 maart 2018

Verslag ledenvergadering 17 oktober 2019

Verslag extra ledenvergadering 21 september 2020

Verslag ledenvergadering 17 november 2020

Verslag ledenvergadering 18 maart 2021

Verslag ledenvergadering 1 april 2021

Beleidsplan

Beleidsplan 2018 ev