17 februari: info-avond Warmtenet Loppersum

17 februari: info-avond Warmtenet Loppersum

Inwoners van het dorp Loppersum en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om op 17 februari (19.30 uur, gemeentehuis Loppersum) mee te denken en mee te beslissen over het warmtenet. De gemeente wil dit jaar een belangrijke stap zetten met de aanleg van het warmtenet, samen met LOPEC, Enpuls Warmte Infra (dochter van Enexis) en Energie van Ons.
Het is van belang dat er op korte termijn een knoop wordt doorgehakt over de wijze van warmteopwekking. Op 17 februari worden drie alternatieven die nu op de tekentafel liggen (biomassa, zon, wind) zo goed mogelijk toegelicht. De gemeente gaat zowel in op de technische kant als op de financiële kant. Daarna is het woord aan u en kunt u aangeven wat u ervan vindt en of u een voorkeur heeft voor een van de alternatieven. Uw mening telt!
Wethouder Bé Schollema is aanwezig om te luisteren naar de ideeën en wensen van de aanwezigen.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet voorziet woningen in een straat of wijk via een ondergronds warmteleidingenstelsel van warmte. Dit als alternatief voor een aardgasgestookte CV-ketel in elke woning. Vorig jaar is het plan ontstaan om in de Molenweg en in de Schoolstraat van het dorp Loppersum een warmtenet aan te leggen. Een rijksbijdrage die Loppersum heeft gekregen in het kader van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en een bijdrage uit het fonds van het Nationaal Programma Groningen (NPG) maken dit mogelijk.

De warmtebron

Het opwekken van de benodigde warmte voor het warmtenet kan op verschillende manieren. Vaak wordt gebruikgemaakt van restwarmte van bedrijven maar in Loppersum is geen restwarmte voorhanden. In het oorspronkelijke plan was ervoor gekozen om warmte op te wekken via de verbranding van houtsnippers die zijn gemaakt van snoeihout uit onze eigen gemeente. Deze techniek wordt aangeduid met de term biomassa.

Biomassa in opspraak

In de afgelopen zes maanden is biomassa in opspraak geraakt. Berichten over ontbossing in Roemenië en Canada en over mogelijke overlast door rookgassen volgden elkaar in hoog tempo op. In de gemeente Oldambt werden twee houtsnipperinstallaties stilgelegd na aanhoudende klachten van enkele omwonenden. Ons bereikten steeds meer vragen en zorgen van inwoners over onze plannen om een houtsnipperinstallatie te gaan oprichten.

Zoektocht naar alternatieven

Voor het Lopster warmtenet gaat de gemeente geen hout importeren en ook zijn we ervan overtuigd dat we een installatie kunnen bouwen die geen overlast voor de omwonenden veroorzaakt. Toch hebben de zorgen die zijn geuit de gemeente doen besluiten om te onderzoeken of de benodigde warmte ook op een andere duurzame manier kan worden opgewekt. En inmiddels zijn er twee denkrichtingen. In de ene is er een hoofdrol voor zonne-energie en in de andere voor windenergie.
Meer over het warmtenet vindt u op de website van de gemeente en op www.loppersumversterkt.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *