Projecten

 

Eerste project: een zonnedak (ZON1)

 

 

LOPEC is hard bezig haar eerste project te realiseren: een zonnedak dat past binnen de regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek, ook wel de Postcoderoosregeling genoemd. Dit is een rijksregeling die het mogelijk maakt om gezamenlijk te investeren in een collectief zonnedak. De provincie Groningen heeft ons een premie van €34.000 beschikbaar gesteld, waardoor ons collectief project net zo rendabel is als zonnepanelen op eigen dak.

Het eerste wat LOPEC moest doen, was een dak vinden: groot genoeg, stevig genoeg en gunstig gelegen. Het bestuur heeft besloten in te gaan op het aanbod van Floris Berkhout zijn dak aan de Wirdumerweg te benutten. Eerst moet de asbest verwijderd worden. En dan… kunnen we eindelijk aan de slag!

Inmiddels is LOPEC ook bezig een leverancier van zonnepanelen te vinden. Dat doen we samen met andere energiecoöperaties, want samen staan we sterker. We verwachten veel van onze leverancier: een goede prijs, rendabel, goede service, en onder verantwoorde omstandigheden geproduceerd. Binnenkort valt het besluit aan wie onze opdracht wordt gegund.

Verder is onder onze leden gepeild voor hoeveel zonnepanelen men wellicht geïnteresseerd is. We kunnen op basis van die voorlopige peiling voorzichtig concluderen dat er belangstelling is voor 200 panelen. Is er meer vraag naar zonnepanelen? Dan zijn er ook meer daken. Van verschillende kanten worden ons daken aangeboden.

Bent u lid van LOPEC en valt u binnen de postcoderoos? Doe dan mee en investeer in uw eigen stukje zon!


zonnepanelen met zon logo

Hoe werkt het?

• Geïnteresseerde LOPEC-leden krijgen de mogelijkheid certificaten te kopen voor één of meerdere panelen.
• LOPEC plaatst deze zonnepanelen op een dak.
• De stroom die de zonnepanelen opleveren, is dus lokaal en duurzaam opgewekt.
• LOPEC verkoopt deze stroom aan een door LOPEC te kiezen energiebedrijf.
• LOPEC zorgt voor het onderhoud en het beheer van de zonnepanelen.
• LOPEC verzorgt de administratie van het zonnedak.


• De leden krijgen via hun eigen energieleverancier een korting op de energienota, in de vorm van teruggave van de energiebelasting. De hoogte van die korting is afhankelijk van het aantal certificaten dat u bezit en van de hoeveelheid stroom die ‘uw panelen’ hebben opgewekt.

• De leden krijgen via hun eigen energieleverancier een korting op de energienota, in de vorm van teruggave van de energiebelasting. De hoogte van die korting is afhankelijk van het aantal certificaten dat u bezit en van de hoeveelheid stroom die ‘uw panelen’ hebben opgewekt.

• Voor LOPEC is het het voordeligst en het gemakkelijkst als alle deelnemende leden klant worden van één energiemaatschappij. Het liefst een lokale/ regionale energiemaatschappij die uitsluitend duurzame energie verhandelt en die winst maken niet als eerste prioriteit heeft. Bijvoorbeeld NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam, www.noordelijklokaalduurzaam.nl). NLD geeft bovendien per deelnemer per jaar €75,00 terug aan het dorp, wellicht te besteden aan volgende projecten van LOPEC. Wij bevelen NLD van harte aan, maar klant worden bij NLD is niet verplicht!


Het liefst één duurzame energiemaatschappij

Voor LOPEC is het het voordeligst en het gemakkelijkst als alle deelnemende leden klant worden van één energiemaatschappij. Het liefst een lokale/ regionale energiemaatschappij die uitsluitend duurzame energie verhandelt en die winst maken niet als eerste prioriteit heeft. Bijvoorbeeld NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam,www.noordelijklokaalduurzaam.nl). NLD geeft bovendien per deelnemer per jaar €75 terug aan het dorp, wellicht te besteden aan volgende projecten van LOPEC.

Wij bevelen NLD van harte aan, maar klant worden bij NLD is niet verplicht!


roosWaarom investeren in collectieve zonnepanelen?

• De Postcoderoosregeling biedt u de meeste zekerheid op rendement: de regeling is van overheidswege voor 15 jaar gegarandeerd.

• Het rendement van zonnepanelen op eigen dak is nu nog hoog, omdat de stroom voor de aankoopprijs ook teruggeleverd mag worden aan de energiemaatschappij, via de stroommeter in uw meterkast. Dat wordt saldering genoemd. Maar die salderingsregeling wordt waarschijnlijk versoberd na 2020. Zonnepanelen op het eigen dak worden hierdoor minder rendabel.

• Bij LOPEC heeft u na negen of tien jaar uw investering terugverdiend met de korting op uw energiebelasting. Daarna verdient u alleen nog maar. Zonnepanelen leveren dus veel meer op dan geld op een spaarrekening zetten. Berekeningen komen uit op een rendement van tussen 5 en 10%! Al is daarop uiteraard geen garantie te geven.


• Ook als huurder kunt u investeren in zonne-energie.

• U kunt al meedoen vanaf één zonnepaneel! Op eigen dak zou dat niet lonen omdat u ook de bijkomende kosten van de omvormer moet betalen.

• Verkoopt u uw huis met eigen zonnepanelen, dan kunt u uw zonnepanelen niet meenemen. Maar bij deelname aan ons project behoudt u gewoon uw certificaten als u binnen de postcoderoos verhuist. Verhuist u naar elders, dan kunt u uw certificaten weer terug verkopen aan de coöperatie.

• LOPEC verzorgt het beheer en onderhoud van ‘uw’ installatie.

• Zonnepanelen groot inkopen betekent inkoopvoordeel.

• U kunt meedoen als u bedrijfseigenaar bent en uw bedrijf een eigen contract met een energiemaatschappij heeft.