Partners

Lopec werkt nauw samen met Buurkracht aan de energietransitie,
de overgang naar duurzame energie en vermindering van energiegebruik.

Buurkracht is een landelijke organisatie met lokale teams.
Het Buurkracht-team Loppersum is gemakkelijk bereikbaar.
Buurkracht Loppersum kan u helpen zelf grip te krijgen op uw energiegebruik.

U kunt er ook terecht voor een maatwerk advies voor energiebesparing. Samen met de mensen van de Nationaal
Coördinator levert Buurkracht u advies voor koppelkansen. Dat wil zeggen dat u precies op
tijd advies krijgt over een pakket aan maatregelen en subsidiemogelijkheden, om in te haken
op het versterkingsprogramma van de NCG. Door versterking en verduurzaming krijgt u een
veiliger en tegelijk zuiniger woning.

 

Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) is een energiebedrijf.
Lopec werft klanten voor NLD. Waarom: omdat NLD een beetje van ons allemaal is.
NLD is opgericht door de energiekoepels van Groningen, Friesland en Drenthe.

De Groninger koepel heet Grek. Grek heeft ons de afgelopen jaren met daad en daad bijgestaan om
Lopec van de grond te krijgen. Lopec, Grek en NLD zijn alle drie coöperaties.
Dat wil zeggen: eigendom van de leden, en werkend zonder winstoogmerk.

Bij NLD betaalt u niet per se minder voor gas en stroom. Maar u betaalt wel een reële prijs voor gegarandeerd groene stroom.
En wat mooi is: neemt u gas en stroom af van NLD, dan vloeit een deel van de winst terug in de ‘dorpskas’
zoals wij dat noemen. Eens per jaar bepalen de leden van Lopec welke bestemming(en) aan
dat geld wordt/worden gegeven.

Overstappen naar NLD? Klik hier of neem contact met ons op: info@lopec.nl