Bestuur

Het bestuur van LOPEC bestaat uit de volgende leden:

Tjitse Mollema (voorzitter)
Nicolette Scholten (secretaris)
Albert Hebels (penningmeester)
Martin Ettema (lid)

Agenda en notulen
agenda 25 september